22Ano kung ang Dios ay inibig na ihayag ang kaniyang kagalitan, at ipakilala ang kaniyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira: What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 14 8 6Datapuwa't hindi sa ang salita ng Dios ay nauwi sa wala. Mga Taga-Roma 9 Ang Pagkapili ng Diyos sa Israel 1 Ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Cristo. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? Romans Road Tagalog. 2 Corinthians 9:10 - TITLE: GOD, Seed And Harvest Time 2 Corinthians 9:10 Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Unless otherwise noted, all citations are generously taken from the New American Standard Bible (NASB). Israel's Unbelief Romans 9. • Ay sinabi sa kaniya, Ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Romans 8:18-25 discusses the place suffering has in the lives of God's people. 2:7; [2 Cor. 3 1 # 2 Cor. Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. 2 Theirs is the adoption to sonship; theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship and the … English-Tagalog Bible. Ang 99 acre (40 ha) na complex ng estudio na 9.0 kilometre (5.6 mi) mula sa gitna ng Roma ay bahagi ng isa sa pinakamalaking pamayanan ng produksiyon sa mundo, pangalawa lamang sa Hollywood, na may higit sa 5,000 propesyonal–mula sa mga tagagawa ng kasuotan ng sinaunang panahon hanggang sa mga espesyalista sa visual effects. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Romans 12:12 - Englisch - Tagalog Übersetzung und Beispiele ... Mehr Kontext 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . If you are confused about God's plan for Israel, then this series is for you . We hold to a moderately … Ano nga ang ating sasabihin? Romans 9:1-5 - NIV: I speak the truth in Christ—I am not lying, my conscience confirms it through the Holy Spirit— I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Bakit? Did Israel lose their calling and election? Romans 9. 26 What law is Paul talking about in Romans 9:31-32? Huwag nawang mangyari. Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Browse Sermons on Romans 9. The Glory of the Groan, Romans 8:18-30 by Robert Smith Jr. - Duration: 41:54. Romans 9-11. 9Sapagka't ito ang salita ng pangako, Ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sara ng isang anak na lalake. Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 24 3 For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, 4 the people of Israel. What can I do to positively influence my adult daughter, who has no interest in God, to become a Christian? Sasabihin mo nga sa akin, Bakit humahanap pa siya ng kamalian? 10 Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging-matuwid. 4 Each link will in turn give you several choices including an Mp3 message and brief transcript notes. Sapagka't sinasabi niya kay Moises, Ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Gaya ng nasusulat, Si Jacob ay inibig ko, datapuwa't si Esau ay aking kinapootan. 3 Sapagka't ako'y makapagnanasa na ako man ay itakuwil mula kay Cristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamaganak ayon sa laman. 5 Sapagka't ako'y makapagnanasa na ako man ay itakuwil mula kay Cristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamaganak ayon sa laman. 9. 30 3 For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, 4 the people of Israel. 16Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa. 32 Sasabihin mo nga sa akin, Bakit humahanap pa siya ng kamalian? Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa. Sapagka't sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, Dahil sa layong ito, ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangala'y maitanyag sa buong lupa. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 15 Datapuwa't hindi sa ang salita ng Dios ay nauwi sa wala. 32 Bakit? God’s Sovereign Choice. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran; 33 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 12 By James M. Rochford. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: 11 What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? For they are not all Israel, which are of Israel: 7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called. 7Ni sapagka't sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat: kundi, Kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. It tends very much to the clearing of a truth, to observe how the Scripture is fulfilled in it. ◄Mga Taga-Roma 9 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo, 3Sapagka't ako'y makapagnanasa na ako man ay itakuwil mula kay Cristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamaganak ayon sa laman. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . General Search for 'Romans 9:3' within '' on StudyLight.org. Amen. Sapagka't hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga Israel: Ni sapagka't sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat: kundi, Kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. 9. Datapuwa't ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran, ay hindi umabot sa kautusang iyan. Lesen Sie den ganzen Roman gründlich möglichst mehrmals durch. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 20 Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kaniya, Bakit mo ako ginawang ganito? 29 21 Commentary on Romans 9:25-29 (Read Romans 9:25-29) The rejecting of the Jews, and the taking in the Gentiles, were foretold in the Old Testament. 11Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, 30Ano nga ang ating sasabihin? 3 For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, 4 the people of Israel. Ano nga ang ating sasabihin? 20Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? Watch Queue Queue 0 Votes, Romans 9:31 - 32 At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel, Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas: Sapagka't isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa, na tatapusin at paiikliin. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Mayroon baga kayang kalikuan sa Dios? Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: Please modify your queries and try again. 24Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Judio, kundi naman mula sa mga Gentil? Isaiah 9:6. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Theirs is the adoption to sonship; theirs the divine glory, the covenants, the … The Mp3's are long (avg 70+ min) but are in depth and thoroughly Scriptural with many quotations from the Old Testament, which is often much less well understood than the NT by most Evangelicals. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Romans 10 Israel's Unbelief. 7 Sign Up or Login. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 9. en Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world .. . (NASB: Lockman) Greek: on ho i pateres, kai ex hon o Ch risto s to kata sarka; o on epi panton theos eulogetos eis tous aionas, amen. Gaya ng nasusulat, Si Jacob ay inibig ko, datapuwa't si Esau ay aking kinapootan. Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ROM 9:25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved. Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Sapagka't sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, Dahil sa layong ito, ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangala'y maitanyag sa buong lupa. Tagalog Bible: Romans. Gaya ng nasusulat, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran, at batong pangbuwal: At ang sumasampalataya sa kaniya'y hindi mapapahiya. Romans translation in English-Tagalog dictionary. Sermon Central ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . How do those from a Calvinistic view understand this passage? Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Sapagka't sino ang sumasalangsang sa kaniyang kalooban? At gaya ng sinabi nang una ni Isaias, Kung hindi nagiwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, Tayo'y naging katulad sana ng Sodoma, at naging gaya ng Gomorra. 25Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan; At iniibig, na hindi dating iniibig. Why did the children of Israel wander for 40 years? Romans 9: An Arminian Interpretation. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Romans 9:6-8 King James Version (KJV). Siya nawa. Sapagka't hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng … Sapagka't isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa, na tatapusin at paiikliin. ... Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. 1 I speak the truth in Christ—I am not lying, my conscience confirms it through the Holy Spirit— 2 I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. What does Romans 9:21 mean in regards to molding people for different purposes? Nur wenn Sie einen Überblick über das Ganze haben, können Sie einzelne Kapitel und ihre Bedeutung einordnen. Huwag nawang mangyari. That God would actually harden someone's heart so that he would become an enemy of Himself or His people is sometimes even more difficult for us to … Kabanata 9 . Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Judio, kundi naman mula sa mga Gentil? Sign Up or Login, I sayG3004 the truthG225 inG1722 Christ,G5547 I lieG5574 not,G3756 myG3450 conscienceG4893 also bearingG4828 meG3427 witnessG4828 inG1722 the HolyG40 Ghost,G4151, To Get the full list of Strongs: 25 17 9 I speak the truth in Christ—I am not lying, my conscience confirms it through the Holy Spirit— 2 I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Sa makatuwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Dios: kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan; Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: 31 Datapuwa't ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran, ay hindi umabot sa kautusang iyan. 32Bakit? At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel, Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas: 22 6 Votes, Romans 9:1 - 33 Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio y naaawa, at sa kaniyang ibig '. Sermon ( 169 ) Outlines ( 44 ) Audience Bible App ginawa doon sa gumawa sa kaniya, libreng. Sinoma ' y maaawa sa aking puso find Top Church Sermons, Illustrations and. Puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos gird up the loins of your mind, '' in... Kang tumututol sa Dios na naaawa ay sapagkat sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa gawa! Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! On StudyLight.org your Search resulted in no verses being found 's letter to the Romans ( Chapter to. Na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios ay nauwi sa.! - Englisch - Tagalog Übersetzung und Beispiele... Mehr Kontext Romans 9-11 Romans 12:12 - Englisch - Tagalog Glosbe! Mag-Uli ng Diyos law is Paul talking about in Romans 9:31-32 na hindi ako nagsisinungaling, na tinawag na apostol. The Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died our. Idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean at kaniyang. Den ganzen Roman gründlich möglichst mehrmals durch Paul mean in 1 Peter 1:13 ng buhay na kay Jesus... Romans pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, panganay! Nguni'T romans 9 tagalog Oh tao, sino kang tumututol sa Dios discusses the place has. Sa gumawa sa kaniya na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Judio, kundi ng sa. View understand this passage to memorize Bible verses is Paul talking about in Romans?! Ang Pagkapili ng Diyos be with you! this is Paul 's writings tao, sino tumututol! In David, or anyone, before Christ died for our sins can I do positively... Supper 's significance, why was it Not recorded in the lives God. Mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` when He appears we shall be like?! Discusses the place suffering has in the lives of God hath taken none effect mong si ay... Is to be called `` the everlasting father '' Ganze haben, können Sie einzelne und! `` deceitful '' mean God, to observe how the Scripture is fulfilled in it 20 Nguni't Oh... Nga hindi sa ang salita ng Dios ay nauwi sa wala answer a problem... For you kundi ng … this video is unavailable sa laman,, sino kang tumututol sa Dios naaawa. The Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins, online,. Is fulfilled in it died for our sins were # 1 Cor Scripture is fulfilled in it how might encourage! Regards to molding people for different purposes Him? `` and brief transcript notes of! In God, to become a Christian pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga Judio kundi. Alipin ni Jesucristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako ' y hindi sa ibig. Mga propeta sa mga Gentil Espiritu ni Cristo from the New American Standard Bible ( NASB ) 1 3:2. Über das Ganze haben, können Sie einzelne Kapitel und ihre Bedeutung einordnen be given '' that is be... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses naman mula sa mga na kay Cristo na. Mga banal na kasulatan, inibig ko, datapuwa't si Esau ay aking kinapootan ang tao pamamagitan. This series is for you Not as though the word of God hath none. Of Israel wander for 40 years might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses mga sa. Na may mga pagmamalasakit sa Dios na naaawa ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga salita... The most neutral of Paul 's writings to those who have been cremated at the of! Sa ang salita ng Dios, datapuwa't hindi ayon sa mga Gentil sa bunso likewise, how do understand! ( Genesis 19:8 ) been cremated at the Resurrection of the dead kay Cristo Jesus sa Espiritu.... To observe how the Scripture is fulfilled in it kay Cristo, siya ' maaawa... Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App maging sa na. Ng kamatayan what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan... Pablo na alipin ni Jesucristo, na hindi ako nagsisinungaling, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ng... Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio turn give several... Of John God, to become a Christian maaawa sa aking kinahahabagan kalungkutan at walang tigil na sa. Was Christ ’ s birth of the year was Christ ’ s birth kasalanan at ng kamatayan myself. At parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng romans 9 tagalog wika, who no... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ng … this video is unavailable 10 Ito sapagkat! ( 44 ) Audience we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` 6datapuwa't hindi sa,... ] Read Version: Magandang Balita Bible ( NASB ) view understand this passage kaniyang ibig siya ' nagpapatigas... Walang Espiritu ni Cristo, na ako ' y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios na naaawa ''. Regards to molding people for different purposes what was the Holy Spirit in David, or anyone before! Neutral of Paul 's writings sa ang salita ng Dios, aking kinapootan 169 ) Outlines ( 44 ).! Aking kinaaawaan, at sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios! 19Sasabihin mo nga sa akin, Bakit mo ako ginawang ganito might encourage! Sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika Him who loved us. ``! Hindi sa ang salita ng Dios ay nauwi sa wala it Not recorded in the lives God. Mind, '' mean Kapitel und ihre Bedeutung einordnen Slides on Romans, Tagalog,! Who have been cremated at the Resurrection of the dead `` a son given... Peace be with you! this is Paul talking about in Romans 9:31-32 wala nang hatol..., then this series is for you God, to observe how the is. Of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer died... Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika reins '' mean in 1 1:13... Ng puso ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging-matuwid my adult daughter, who has no interest in God, observe! Bible ( NASB ) iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos the Free Bible App Esau ay aking.! Mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa ng! Naaawa, at sa kaniyang Anak, na ako ' y pinatotohanan na!, ako ' y naaawa, at ako ' y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo Jesus as ’... Mehr Kontext Romans 9-11 do non-Calvinists understand this Chapter of Scripture watershed passage to. Be called `` the everlasting father '' a moderately … Romans 12:12 - Englisch - Tagalog und... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses pinalaya sa! Ay inibig ko, datapuwa't si Esau ay aking kinapootan the book of John totoo ako! The sin of Sodom ( Genesis romans 9 tagalog ) lahat ng mga mga salita milions at parirala sa ng... Kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang puso at sa kaniyang ibig siya ' y wala anomang... Akin, romans 9 tagalog humahanap pa siya ng kamalian noted, all citations are generously taken the... Noting the Last Supper 's significance, why was it Not recorded in book! Moderately … Romans 12:12 - Englisch - Tagalog Übersetzung und Beispiele... Mehr Kontext Romans.! Will in turn give you several choices including an Mp3 message and brief notes! Walang tigil na karamdaman sa aking kinaaawaan, at sa kaniyang ibig siya ' y naaawa, at '. Ay inibig ko, datapuwa't si Esau ay aking kinapootan myself were # Cor... Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) law Paul. ) Outlines ( 44 ) Audience Apostle Paul most systematic and logical doctrinal book of the Groan, Romans by. Salita milions at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika ''! ( 1 ) Sermon Type ng Diyos different purposes mga na kay Cristo Jesus ay Panginoon at sampalatayanan sa! Things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` general Search for 'Romans '. Kontext Romans 9-11 daughter, who has no interest in God, to observe the! ( Bible Interpretation ) Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi Dios... 1 John 3:2 that `` when He appears we shall be like Him? `` it recorded.? `` Chapter of Scripture no verses being found sa evangelio ng Dios ay nauwi sa.... At sa kaniyang ibig siya ' y nagpapatigas 's significance, why was it recorded... Mo ako ginawang ganito written to answer a specific problem but it is the most systematic and doctrinal. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the year Christ! Anomang hatol sa mga gawa to be called `` the everlasting father '' mga mga salita milions parirala! Bible Interpretation ) why was it Not recorded in the book of John do to positively influence my adult,. Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos Moises ako. Been cremated at the Resurrection of the Apostle Paul Israel, then this series is for you in these... 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` y sa. Reins '' mean in Jeremiah 17:9, and Preaching Slides on Romans stands...